Gratis verzending naar Nederland
Waarom voor ons kiezen Lees Details
Kies je locatie
Bezorgopties en bezorgsnelheden kunnen per locatie verschillen
+ Voeg adres toe
Of voer een postcode in
Leveren aan
Winkelwagen
Subtotaal:
Privacybeleid

Privacybeleid


I. Algemene informatie en wettelijke grondslagen

De onderstaande verklaring informeert u over welke persoonlijke gegevens voor welk doel op deze website door ons als verantwoordelijke partij worden verzameld en in hoeverre deze gegevens toegankelijk worden gemaakt voor derden.

1. Gegevensbeveiligingsingenieur

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309
20537 Hamburg
E-mail: klantenservice@aosom.nl

2. Verzamelde persoonlijke informatie

Wij verzamelen uw persoonlijke informatie om onze producten en diensten te leveren en voortdurend te verbeteren. Hier zijn de soorten persoonlijke informatie die we verzamelen:

Informatie die u ons geeft: we ontvangen en slaan alle informatie op die u verstrekt in verband met onze diensten. U kunt ervoor kiezen om bepaalde informatie niet te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk geen gebruik maken van veel van onze diensten.

Automatische informatie: we verzamelen automatisch bepaalde soorten informatie over uw gebruik van onze diensten, inclusief uw interactie met inhoud en diensten die via ons beschikbaar zijn. Net als veel websites maken we gebruik van cookies en andere unieke identificatiemiddelen, en we verkrijgen bepaalde soorten informatie wanneer uw webbrowser of apparaat toegang krijgt tot onze diensten.

We verwerken persoonlijke informatie voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit privacybeleid, waarbij we de wettelijke grondslagen zoals uiteengezet in relevante wet- en regelgeving naleven.

3. Wettelijke grondslagen voor verwerking

De verwerking van persoonsgegevens vereist een wettelijke grondslag, die we hieronder aan u willen presenteren.

In het geval van verwerking van persoonsgegevens waarvoor we de toestemming van de betrokkene verkrijgen, dient Artikel 6 (1) (a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU als wettelijke grondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient Artikel 6 (1) (b) AVG als wettelijke grondslag. Hieronder vallen ook verwerkingshandelingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient Artikel 6 (1) (c) AVG als wettelijke grondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij, en de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient Artikel 6 (1) (f) AVG als wettelijke grondslag voor de verwerking. Het gerechtvaardigde belang van ons bedrijf ligt in de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten, evenals in de analyse, optimalisatie en het onderhoud van de beveiliging van ons online aanbod.


II. Logbestanden, hosting

De serverstatistieken slaan automatisch gegevens op die de browser aan ons doorgeeft als onderdeel van ons legitieme belang in analyse en om veiligheidsredenen (zogenaamde "logbestanden").

Dit zijn de volgende gegevens in detail:

  • Taal en versie van de browsersoftware
  • Gebruikt besturingssysteem en de interface ervan
  • Verwijzings-URL (de eerder bezochte pagina)
  • Hostnaam van de toegangsmachine (IP-adres)
  • Datum en tijd van het serververzoek
  • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
  • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
  • Hoeveelheid overgedragen gegevens
  • Toegangsstatus/HTTP-statuscode

Over het algemeen kunnen we deze gegevens niet toewijzen aan specifieke personen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De gegevens worden ook binnen 7 dagen na een statistische evaluatie verwijderd. Gegevens waarvan verdere opslag noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden, worden uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

We maken gebruik van hostingdiensten. Deze dienen voor het leveren van infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databaseservices, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten om de werking van dit online aanbod te handhaven.

Bij het doen hiervan verwerken wij of onze hostingprovider inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online aanbod op basis van onze legitieme belangen in een efficiënte en veilige verstrekking van dit online aanbod.


III. Contractuele verwerking

De persoonlijke gegevens die u verstrekt, zoals naam, adres of e-mailadres, worden alleen intern gebruikt om uw vragen te beantwoorden, uw bestellingen te verwerken of u toegang te geven tot bepaalde informatie.

We kunnen ook uw persoonlijke informatie overdragen aan derde dienstverleners en zakenpartners, en uw gegevens kunnen daarom ook worden overgedragen naar andere landen of regio's. De jurisdictie waarin deze wereldwijde faciliteiten zich bevinden, kan al dan niet dezelfde normen voor de bescherming van persoonlijke informatie handhaven als in uw rechtsgebied. Er zijn verschillende risico's onder verschillende gegevensbeschermingswetten. Dit verandert echter niets aan onze toewijding om te voldoen aan dit privacybeleid en uw persoonlijke informatie te beschermen.


IV. Contact met ons opnemen

Als u contact met ons opneemt via e-mail of via het contactformulier, worden uw gegevens door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden.

In principe vindt er geen overdracht aan derden plaats, tenzij van toepassing zijnde gegevensbeschermingsvoorschriften een overdracht rechtvaardigen of we wettelijk verplicht zijn dit te doen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met ingang van de toekomst. Bij intrekking worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd. Uw gegevens worden anders verwijderd als we uw verzoek hebben verwerkt of het doel van opslag niet langer bestaat. U kunt zich te allen tijde informeren over de opgeslagen gegevens over u.

Als u bezorgd bent over privacy bij Aosom, stuur dan een e-mail naar onze klantenservice (klantenservice@aosom.nl) met een grondige beschrijving en we zullen proberen het probleem voor u op te lossen. Bovendien kan contact worden opgenomen met de gegevensbeveiligingsingenieur met de informatie verstrekt in de vorige sectie (E-mail: klantenservice@aosom.nl).


V. Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee de entiteit die de cookie instelt bepaalde informatie ontvangt. Ze dienen om het internetaanbod gebruiksvriendelijker en effectiever te maken en/of om het voor u gemakkelijker te maken om op onze website te navigeren.

Natuurlijk kunt u ook onze website gebruiken zonder cookies te accepteren. U kunt ook uw browserinstellingen configureren volgens uw wensen en bijvoorbeeld het accepteren van cookies van derden of alle cookies weigeren of al opgeslagen cookies verwijderen. Als u geen cookies accepteert, moet u er rekening mee houden dat ons aanbod in dat geval mogelijk niet zonder fouten werkt.

U kunt ontdekken welke functie cookies instelt op onze website hieronder onder de afzonderlijke functies. Voor meer informatie over cookies en hoe we ze gebruiken, leest u onze Cookieverklaring.


VI. Nieuwsbrief

Indien u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op onze website wordt aangeboden, hebben we een geldig e-mailadres van u nodig. Dit stelt ons in staat te verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres of dat de eigenaar instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief.

Na het verstrekken van het e-mailadres sturen wij u een bevestigingsmail naar het opgegeven adres. Hierin vragen wij u te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u dit niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens met betrekking tot het verzenden van de nieuwsbrief automatisch verwijderd. Als u uw wens om de nieuwsbrief te ontvangen bevestigt, zullen wij uw e-mailadres bewaren totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

Wij versturen alleen nieuwsbrieven met uw toestemming of wanneer wettelijk toegestaan.

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor de opslag van gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief intrekken. Een link om de nieuwsbrief op te zeggen is te vinden aan het einde van elke nieuwsbrief. Als gebruikers zich alleen hebben geregistreerd voor de nieuwsbrief en deze registratie hebben geannuleerd, worden hun persoonlijke gegevens verwijderd.

We werken samen met een verzendserviceprovider. Volgens hun eigen informatie kan de verzendserviceprovider deze gegevens in pseudonieme vorm gebruiken, dat wil zeggen zonder toewijzing aan een gebruiker, om hun eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld voor de technische optimalisatie van de verzending en presentatie van de nieuwsbrief, of voor statistische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. De verzendserviceprovider gebruikt echter niet de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers om hen zelf te schrijven of door te geven aan derden.

Gebruik van Amazon SES als een e-mailserviceplatform

We maken gebruik van Amazon SES (Amazon Web Services, Inc. of haar dochterondernemingen) als een platform voor het verzenden van e-mails, zodat we tijdige meldingen aan klanten kunnen sturen over hun interacties met producten en diensten. U kunt het AWS Privacybeleid hier bekijken: Privacybeleid - Amazon Web Services (AWS).


VII. Registratie

Onze website biedt een registratieoptie voor een klantaccount. De persoonlijke gegevens ingevoerd tijdens registratie worden overgedragen aan de verwerkingsverantwoordelijke. De gegevens worden uitsluitend opgeslagen voor intern gebruik bij ons. Bij registratie worden het IP-adres van de gebruiker en de datum en tijd van registratie opgeslagen. Dit dient ter voorkoming van misbruik van de diensten. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve als er een wettelijke verplichting is om dit te doen. De registratie van de gegevens is vereist voor het aanbieden van inhoud of diensten. Geregistreerde personen hebben te allen tijde de mogelijkheid om de opgeslagen gegevens te laten verwijderen of te wijzigen. De betrokkene ontvangt op elk moment informatie over de persoonlijke gegevens die over hem of haar zijn opgeslagen. U kunt zich ook bij ons registreren met uw respectievelijke sociale netwerklogin (van Facebook Inc. en Google Inc., zie IX. hieronder) door de gegevens die zijn opgeslagen in uw respectievelijke sociale netwerkprofiel aan ons bekend te maken. Uw registratie vindt dan automatisch plaats met uw profielinformatie op Facebook of Google+. Deze omvatten onder andere: Uw naam en e-mailadres. Het gebruik van deze functie is onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van de respectievelijke sociale netwerkprovider.


VIII. Reacties en bijdragen

Op onze website kunt u openbare opmerkingen en andere berichten en beoordelingen plaatsen. Als u een opmerking maakt, wordt deze weergegeven in het bijbehorende bericht of een beoordeling op het product met de door u verstrekte gebruikersnaam, en indien nodig de datum en tijd zichtbaar voor iedereen. Het opgegeven e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Als u een opmerking stuurt, slaan we intern uw IP-adres op naast de door u verstrekte gegevens. Dit komt doordat we mogelijk aansprakelijk kunnen zijn voor de publicatie van onwettige inhoud en daarom geïnteresseerd zijn in de identiteit van de auteur.


IX. Doorgifte van gegevens aan derden

Wij geven gegevens door aan derden als dit noodzakelijk is voor de nakoming van het contract (bijvoorbeeld met betalingsdienstaanbieders) en/of als we hiertoe individueel wettelijk verplicht zijn. Dit omvat onze bezorgdienstverleners, betalingsdienstaanbieders, belastingdienstaanbieders, gegevenscentra, opslagfaciliteiten voor gegevens, klantenserviceverleners, reclame- en marketingdienstaanbieders en andere zakenpartners. Deze derden kunnen uw persoonlijke informatie namens Aosom verwerken voor een of meer van de doeleinden van dit privacybeleid. We zijn toegewijd aan het waarborgen dat het delen van persoonlijke informatie dat nodig is voor het verlenen van diensten aan u uitsluitend legitieme, wettelijke, noodzakelijke, specifieke en expliciete doeleinden dient. We zullen gepaste zorgvuldigheid betrachten en contracten hebben om ervoor te zorgen dat dienstverleners van derden voldoen aan de toepasselijke privacywetten in uw rechtsgebied. Het kan voorkomen dat dienstverleners van derden hun subverwerkers hebben.

Gebruik van PayPal als betaalmethode

Als u tijdens uw bestelproces een betaling met de online betaaldienst PayPal selecteert, worden uw contactgegevens doorgegeven aan PayPal bij de geïnitieerde bestelling. PayPal wordt aangeboden door PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. PayPal neemt de functie van een online betaaldienstaanbieder en een bewaarder op zich en biedt kopersbeschermingsdiensten. De persoonlijke gegevens die aan PayPal worden doorgegeven, zijn gegevens die noodzakelijk zijn voor de orderverwerking, evenals gegevens met betrekking tot de order. Deze overdracht is noodzakelijk voor de verwerking van uw bestelling met de door u geselecteerde betaalmethode, met name om uw identiteit te bevestigen, uw betaling en de klantrelatie te beheren. Afhankelijk van de betaalmethode die via PayPal is geselecteerd, bijvoorbeeld factuur of automatische incasso, worden de persoonlijke gegevens die aan PayPal zijn doorgegeven door PayPal aan kredietbureaus doorgegeven. Deze overdracht wordt gebruikt om de identiteit en kredietwaardigheid van de door u geplaatste bestelling te controleren. Welke kredietbureaus betrokken zijn en welke gegevens doorgaans worden verzameld, verwerkt, opgeslagen en doorgegeven door PayPal, kunt u vinden in de privacyverklaring van PayPal op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Gebruik van Adyen als betalingsdienstaanbieder

Als u ervoor kiest om tijdens het bestelproces te betalen met de online betaaldienstaanbieder Adyen, worden uw contactgegevens doorgegeven aan Adyen bij de geactiveerde bestelling. Adyen wordt aangeboden door Ayden NV, 109 North Bridge Road #10-22 Funan, Singapore 179097. Adyen biedt online diensten aan en fungeert als een betalingsgateway en betalingsdienstaanbieder. De persoonlijke gegevens die aan Adyen worden doorgegeven, zijn gegevens die noodzakelijk zijn voor de orderverwerking. Deze overdracht is nodig om uw bestelling te verwerken met de door u gekozen betaalmethode, met name om uw identiteit te bevestigen. Persoonlijke gegevens die aan Adyen worden doorgegeven, worden door Adyen overgedragen aan kredietbureaus volgens de gekozen betaalmethode via Adyen. Deze overdracht wordt gebruikt om de identiteit en reputatie van door u geplaatste bestellingen te controleren. Welke kredietbureaus door Adyen worden gebruikt en welke gegevens doorgaans worden verzameld, verwerkt, opgeslagen en doorgegeven, kunt u vinden in het privacybeleid van Adyen hier: Privacy policy - Adyen.

Andere dienstverleners

In sommige gevallen maken we gebruik van externe dienstverleners binnen het kader van onze legitieme belangen met betrekking tot de analyse, optimalisatie en economische werking van het online aanbod. Dit gaat altijd uit van de veronderstelling dat de derde partijen van deze inhoud het IP-adres van de gebruikers waarnemen, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de presentatie van deze inhoud. Derde partijen kunnen ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel "web beacons" genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixel tags" kunnen worden gebruikt om informatie te evalueren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en technische informatie bevatten die vergelijkbaar is met de logbestanden. Hieronder vermelden we onze dienstverleners. Als uw gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt, zullen we u van tevoren informeren en de gegevens alleen gebruiken als u hier van tevoren uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

1. Google

Als onderdeel van onze legitieme belangen in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod, maken we gebruik van de diensten van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

a. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics als een webanalyse-service. Google Analytics gebruikt "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres), wordt naar een Google-server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Wij willen erop wijzen dat deze website Google Analytics gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()" en daarom worden IP-adressen van Google in lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat ze worden overgedragen om een directe persoonlijke referentie uit te sluiten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de aanbieder zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteit samen te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven indien dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres onder geen beding associëren met andere Google-gegevens. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browser-software dienovereenkomstig in te stellen; wij willen echter opmerken dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. De doeleinden en reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Google, evenals uw rechten op dit gebied en de instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, kunt u vinden in het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=nl en met name voor Google Analytics op https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl en op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl&sjid=3956522887489875078-APB. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verzameling en opslag van gegevens door Google voor het respectieve apparaat met toekomstige werking in verband met het gebruik hier.

U kunt ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie ingesteld dat voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website met dit apparaat bezoekt: Google Analytics uitschakelen. Let op: als u uw cookies verwijdert, betekent dit dat het deactivatiecookie ook wordt verwijderd en opnieuw door u moet worden opgeslagen.

b. Google AdWords en Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van "Google Adwords" en conversietracking als onderdeel van Google Adwords. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, worden zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen, ingesteld. De cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Hierdoor kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. De conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken te creëren voor AdWords-klanten. Deze klanten ontvangen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en naar een pagina is doorgestuurd met een conversietrackings-tag. Persoonlijke identificatie is ook niet mogelijk voor deze klanten. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik door de Google-trackingcookie in uw internetbrowser te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de conversietrackingsstatistieken. Meer informatie over het privacybeleid van Google is te vinden op het volgende internetadres: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

c. Gebruik van de remarketing- of "vergelijkbare doelgroepen" functie van Google Inc.

De aanbieder maakt gebruik van de remarketing- of "vergelijkbare doelgroepen" functie van Google Inc. ("Google") op de website. Via deze functie kan de aanbieder bezoekers van de website targeten met advertenties door gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde advertenties te tonen aan bezoekers van de website wanneer ze andere websites in het Google Display Network bezoeken. Om de analyse van het gebruik van de website uit te voeren, die de basis vormt voor het maken van op interesse gebaseerde advertenties, gebruikt Google zogenaamde cookies. Hiervoor slaat Google een klein bestand met een reeks nummers op in de browsers van bezoekers van de website. Dit nummer wordt gebruikt om bezoeken aan de website op te nemen, evenals anonieme gegevens over het gebruik van de website. Er worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website bezoekt in het Google Display Network, worden advertenties weergegeven die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden. U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door de volgende link te volgen en de plug-in daar te downloaden en te installeren: Google Advertentie-instellingen. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden uitschakelen door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken onder http://www.networkadvertising.org/choices/ en de verdere informatie over de opt-out daar te implementeren. Meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google is te vinden op: Google Advertentietechnologie.

d. Google Sign-In

Op onze website kunt u zich aanmelden om een klantaccount aan te maken of u te registreren als onderdeel van de zogenaamde single sign-on technologie als u een Google+ profiel heeft. Bij gebruik van deze registratie ontvangen wij van Google+, afhankelijk van uw persoonlijke privacy-instellingen bij Google+, de algemene en openbaar toegankelijke informatie die in uw profiel is opgeslagen. Deze informatie omvat de gebruikers-ID, naam, profielfoto, leeftijd en geslacht. De door Google+ overgedragen gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt voor het aanmaken van een gebruikersaccount met de noodzakelijke gegevens, als deze door u zijn goedgekeurd bij Google+. Omgekeerd kunnen gegevens van ons naar uw Google+ profiel worden overgedragen, wat informatie kan zijn over uw surf- of aankoophandelingen. Bij gebruik hiervan wordt u ook geïnformeerd over de uitwisseling van uw gegevens bij Google+, en krijgt u ook de mogelijkheid om uitdrukkelijk toestemming te geven voor toegang tot uw Google+ gebruikersgegevens, evenals voor toestemming voor de publicatie van informatie en activiteiten in uw Google+ profiel. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie. De doeleinden en reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google+ evenals uw rechten op dit gebied en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy kunt u vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van Google+: Privacybeleid van Google+. De gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van "Google+ Sign-In" of "Registreren bij Google" kunt u hier bekijken: Gebruiksvoorwaarden van Google+ Sign-In.

Als u niet wilt dat Google+ de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks associeert met uw Google+ profiel, moet u uitloggen bij Google+ voordat u onze website bezoekt. U kunt ook het volledig laden van Google+ plugins voorkomen met add-ons voor uw browser.

2. Facebook

Als onderdeel van onze legitieme belangen in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod, maken we gebruik van diensten van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Facebook Connect

Facebook Connect is een aanbod van Facebook, Inc. Het gebruik van Facebook Connect is onderworpen aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden van Facebook. Bij gebruik van Facebook Connect worden Facebook-profielgegevens en openbare gegevens op Facebook vanuit uw Facebook-profiel naar onze website verzonden. Omgekeerd kunnen gegevens van onze website ook naar uw Facebook-profiel worden overgedragen. Uw verzonden gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt met als doel registratie op onze website.

Door u te registreren op onze website via Facebook Connect stemt u in met de overdracht van profielgegevens van uw Facebook-profiel naar ons en de overdracht van gegevens voor ons gebruik naar Facebook.

3. Criteo

Onze website bevat advertenties van derden, verzorgd door Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk. Het doel van de service is om de aandacht van onze gebruikers te vestigen op verdere inhoud die thematisch gerelateerd is aan de inhoud die de respectievelijke gebruiker heeft gelezen. De weergegeven inhoud wordt uitsluitend gecontroleerd en geleverd door Criteo op het gebied van inhoud en technologie. Als de gebruiker geen bezwaar heeft gemaakt (zie hieronder), wordt de selectie van weergegeven advertenties ook gemaakt op basis van de inhoud die de gebruiker nu en in het recente verleden op de betreffende website heeft bekeken. Volgens Criteo worden alleen anonieme gegevens verzameld.

Aosom plaatst ook advertenties op websites van derden en in e-mails van derden via Criteo om voormalige Aosom-klanten aan te spreken. In dit geval wordt de persoon van de klant niet geïdentificeerd, maar alleen pseudoniem herkend. Dit gebeurt over verschillende apparaten van de klant aan de hand van een versleuteld (niet te ontcijferen) e-mailadres. De opslagduur van de cookie is 180 dagen. Meer informatie: https://www.criteo.com/privacy/how-criteo-services-work-across-environments/

Criteo informeert als verantwoordelijke instantie over de verzameling en het gebruik van gebruiks- en andere gegevens in haar privacyregels op https://www.criteo.com/privacy/.


X. Rechten van de betrokkene

U heeft het recht om informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die we over u hebben. Volgens de wettelijke bepalingen heeft u ook recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering, gegevensoverdraagbaarheid en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Stuur ons hiervoor een e-mail met als onderwerp "Gegevensbescherming".

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot u in strijd is met de wettelijke bepalingen.

Als u uw toestemming heeft gegeven, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens volgens de wettelijke vereisten. Het bezwaar kan met name worden gemaakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden.

Ons bedrijf verandert voortdurend en ons privacybeleid zal ook veranderen. U dient onze website regelmatig te controleren op recente wijzigingen. Tenzij anders vermeld, is ons huidige privacybeleid van toepassing op alle informatie die we over u en uw account hebben. We staan echter achter de beloften die we doen en zullen onze beleidsregels en praktijken nooit wezenlijk wijzigen om ze minder beschermend te maken voor klantinformatie die in het verleden is verzameld zonder de toestemming van de betrokken klanten.


XI. Bewaartermijn van persoonsgegevens

We bewaren persoonlijke gegevens gedurende de duur van de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na afloop van de periode worden de gegevens routinematig verwijderd, tenzij er behoefte is aan het aangaan of nakomen van het contract. Als de gegevens van de gebruikers niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt hun verwerking beperkt. Dienovereenkomstig worden de gegevens geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op gebruikersgegevens die om commerciële of belastingtechnische redenen moeten worden bewaard.


XII. Veiligheidsinformatie

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te verwerken door alle technische en organisatorische mogelijkheden op een zodanige manier te benutten dat wordt voldaan aan de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming en dus om deze gegevens te beschermen. Onze website of de communicatie via onze website met ons is versleuteld via HTTPS.