Gratis verzending naar Nederland
Waarom voor ons kiezen Lees Details
Kies je locatie
Bezorgopties en bezorgsnelheden kunnen per locatie verschillen
+ Voeg adres toe
Of voer een postcode in
Leveren aan
Winkelwagen
Subtotaal:
Batterijrecycling
Afvoer van batterijen/elektrische apparaten batterijen In verband met de verkoop van batterijen of bij levering van apparaten die batterijen bevatten, zijn wij verplicht jou te informeren over het volgende: Als eindgebruiker ben je wettelijk verplicht om gebruikte batterijen in te leveren. Oude batterijen die wij als nieuwe batterijen in ons assortiment opnemen of hebben opgenomen kun je gratis terugbrengen naar ons verzenddepot (verzendadres). 

De symbolen op de batterijen hebben de volgende betekenis: Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak betekent dat de batterij niet bij het huisvuil mag worden gegooid. 
Pb = batterij bevat meer dan 0,004 massaprocent lood 
Cd = batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium 
Hg = batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwik.
Informatieverplichtingen jegens particuliere huishoudens overeenkomstig § 17 ElektroG 

1. Overeenkomstig de in § 17 ElektroG genoemde voorwaarden zijn wij als distributeur van elektrische en elektronische apparaten verplicht om oude apparaten kosteloos terug te nemen. Via het internetportaal elektroretoure24 voldoen wij aan deze wettelijke verplichting. Gedetailleerde informatie over de exacte omvang van onze terugnameplichten en de mogelijkheden die we hebben gecreëerd voor het terugbrengen van oude apparatuur kun je vinden via de volgende links: www.elektroretoure24.de/MHhandel www.elektroretoure24.de/MHhandel#ruecknahmeinformation

2. We willen alle eigenaren van elektrische en elektronische apparatuur erop wijzen dat je wettelijk verplicht bent om oude apparatuur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval af te voeren. Volgens deze verplichting is het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur in de restafvalbak verboden. Het hieronder weergegeven symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalbak dat op elektrische en elektronische apparatuur is aangebracht, geeft ook de verplichting aan om deze afzonderlijk in te zamelen:

3. Wij willen alle eigenaars van oude elektrische en elektronische apparatuur erop wijzen dat je wettelijk verplicht bent om gebruikte batterijen en accu's te verwijderen voordat je deze oude apparaten inlevert, tenzij ze bij deze oude apparaten zijn ingesloten. De verwijderde batterijen kunnen vervolgens gratis worden ingeleverd bij het verkooppunt van batterijen of bij recyclingcentra en andere inzamelingscentra voor batterijen.

4. We wijzen erop dat je als eindgebruiker zelf verantwoordelijk bent voor het verwijderen van persoonlijke en andere vertrouwelijke gegevens van jouw oude apparaten voordat je deze inlevert.