Bezorgen bij
Netherlands
Winkelwagen
Winkelwagen
  Subtotaal:
  Kies je locatie
  Bezorgopties en bezorgsnelheden kunnen per locatie verschillen
  Of voer een NL postcode in
  Leveren aan
  Privacybeleid

  Privacyverklaring

   

  Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht en ook niet noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht om de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen voor zover bij de verdere verwerking geen andere informatie wordt verstrekt.

  "Persoonsgegevens" is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Serverlogbestanden U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens via uw internetbrowser aan ons of onze webhost/IT-serviceprovider overgedragen en in een logbestand (zgn. server logfile) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en tijd van het oproepen, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 sub f AVG vanwege ons zwaarwegend gerechtvaardigd belang om de probleemloze werking van onze website te waarborgen en ons aanbod te verbeteren.

   

  Klantenaccount Bestellingen

  Klantenaccount Wanneer u een klantenaccount opent, verzamelen wij uw persoonsgegevens voor zover daar aangegeven. Doel van de gegevensverwerking is om uw inkoopervaring te verbeteren en de verwerking van bestellingen te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 sub a AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden tot aan de intrekking. Uw klantenaccount wordt dan verwijderd.

   

  Verzameling, verwerking en overdracht van persoonsgegevens voor bestellingen Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is voor de uitvoering en afhandeling van uw bestelling en voor het behandelen van uw aanvragen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet verstrekken ervan heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 sub b AVG en is noodzakelijk om de overeenkomst met u na te komen. Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u geselecteerde postorderbedrijven en dropshipping-leveranciers, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor orderverwerking en IT-dienstverleners.

   

  In alle gevallen houden we ons strikt aan de wettelijke vereisten. De hoeveelheid overgedragen gegevens wordt tot een minimum beperkt. Contact Beoordelingen Nieuwsbrief Verzamelen en verwerken van gegevens bij gebruik van het contactformulier Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze beschikbaar heeft gesteld. De gegevensverwerking dient om contact te kunnen opnemen. Door uw bericht te verzenden, stemt u in met de verwerking van de overgedragen gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 sub a AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden tot aan de intrekking. We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw aanvraag te behandelen. Vervolgens worden uw gegevens verwijderd, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

   

  Gegevensverzameling bij het schrijven van een commentaar Wanneer u commentaar geeft op een artikel of bijdrage, verzamelen wij alleen uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, tekst van het commentaar) voor zover u deze ter beschikking heeft gesteld. Doel van de verwerking is om opmerkingen te kunnen maken en opmerkingen weer te geven. Door het verzenden van de opmerking stemt u in met de verwerking van de overgedragen gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 sub a AVG met uw toestemming. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden tot aan de intrekking. Uw persoonsgegevens worden vervolgens verwijderd. Wanneer u uw opmerking publiceert, worden de naam en het e-mailadres dat u heeft opgegeven, gepubliceerd. Gebruik e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven Wij gebruiken uw e-mailadres, ongeacht de contractafhandeling, uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het versturen van nieuwsbrieven, mits u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking vindt plaats op basis van art.

  6 par. 1 sub a AVG met uw toestemming. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden tot aan de intrekking.

   

  U kunt zich te allen tijde voor de nieuwsbrief afmelden via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd uit de mailinglijst. Uw gegevens worden in het kader van orderverwerking doorgestuurd naar een serviceprovider voor e-mailmarketing. Ze worden niet doorgegeven aan andere derden. Uw gegevens worden overgedragen aan een derde land waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft uitgevaardigd. Gebruik e-mailadres voor het verzenden van direct marketing We gebruiken uw e-mailadres dat we hebben ontvangen als onderdeel van de verkoop van een product of dienst, voor het elektronisch versturen van advertenties voor eigen goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met die die u al bij ons heeft gekocht, tenzij u bezwaar heeft gemaakt tegen dit gebruik. Het verstrekken van het e-mailadres is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet verstrekken ervan heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 sub f AVG vanwege ons zwaarwegend gerechtvaardigd belang bij direct marketing. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het kenbaar maken van uw bezwaar vindt u in het impressum. U kunt ook de betreffende link gebruiken die in de reclame-e-mail staat. Hieraan zijn geen andere kosten verbonden dan de overdrachtskosten volgens de basistarieven.

   

  Goederenbeheer postorderbedrijven Doorsturen e-mailadres naar postorderbedrijven voor informatie over de verzendstatus Wij geven in het kader van de contractafwikkeling uw e-mailadres door aan de transportonderneming, op voorwaarde dat u hiermee tijdens het bestelproces uitdrukkelijk akkoord bent gegaan. Doel van de overdracht is om u per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 sub a AVG met uw toestemming. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden tot aan de intrekking. Gebruik van een extern goederenbeheersysteem We maken in het kader van orderverwerking voor de contractafhandeling gebruik van een goederenbeheersysteem. Voor dit doel worden uw in het kader van de bestelling verzamelde persoonsgegevens overgedragen aan Oracle Corporation, Oracle Parkway 500, 94065 Redwood Shores, CA.

   

  Cookies Onze website maakt gebruik van cookies.

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenvolgorde waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt bezocht. Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus de volledige controle over het gebruik van cookies.6 par. 1 sub f AVG gebaseerde verwerking van uw persoonsgegevens.

   

  Analyse van advertenties Gebruik van Google Analytics Wij maken op onze website gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het bij Google aangesloten bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Doel van de gegevensverwerking is om deze website en zijn bezoekers te analyseren; tevens is de gegevensverwerking bedoeld voor marketing- en reclamedoeleinden. Hiertoe zal Google in opdracht van de exploitant van deze website de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet te leveren. Daarbij kan o.a. de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van de opgevraagde pagina, klikpad, informatie over de door u gebruikte browser en het door u gebruikte apparaat, bezochte pagina's, verwijzende URL (website van waaruit u onze website bezocht), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt overgedragen, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en tracking pixels, waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die over uw gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt doorgaans naar een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Op deze website is IP-anonimisering is geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. Google is conform de VS-EU-overeenkomst betreffende gegevensbescherming "Privacy Shield" gecertificeerd en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming. De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, is gebaseerd op art. 6 par. 1 sub f AVG vanwege ons zwaarwegend gerechtvaardigd belang de website op behoeften gebaseerd en doelgericht vorm te geven. U heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, altijd bezwaar te maken tegen deze op art. 6 par. 1 sub f AVG gebaseerde verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt voorkomen dat door Google Analytics gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) bij Google terechtkomen en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browser plug-in te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Om te voorkomen, dat Google Analytics op verschillende apparaten gegevens verzamelt en opslaat, kunt u een opt-out cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. Voor een uitgebreide uitwerking van de opt-out moet u deze instellen op alle systemen en apparaten die in gebruik zijn. Als u de opt-out cookie verwijdert, vindt er opnieuw overdracht van aanvragen naar Google plaats. Als u hier klikt, wordt de opt-out cookie geplaatst: Google Analytics uitschakelen. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/ en op https: / /policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

   

  Gebruik van Matomo Op onze website maken we gebruik van de Matomo-analysetool van InnoCraft Ltd. (150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland; "Matomo"). Doel van de gegevensverwerking is om deze website en haar bezoekers te analyseren. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt, waardoor de internetbrowser kan worden herkend. Daarbij kan o.a. de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, door u aangeklikte of gedownloade bestanden, klikken op links naar websites van derden, verwijzende URL (website van waaruit u onze website heeft bezocht) , URL van onze website, aantal bezoeken, tijdstip van uw eerste bezoek, datum en tijd van uw bezoek, tijdzone, locatiegegevens. Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden aangemaakt. De gegevens die met Matomo-technologieën worden verzameld, zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en zullen niet worden samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem zonder de apart gegeven toestemming van de betrokken persoon. De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, is gebaseerd op art. 6 par. 1 sub f AVG vanwege ons zwaarwegend gerechtvaardigd belang de website op behoeften gebaseerd en doelgericht vorm te geven. U heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, altijd bezwaar te maken tegen deze op art. 6 par. 1 sub f AVG gebaseerde verwerking van uw persoonsgegevens. Het gebruik van Matomo en de daarmee gepaard gaande gegevensverzameling en -opslag kan op elk moment voor de toekomst worden gedeactiveerd.

   

  Gebruik van de Facebook-pixel Wij maken op onze website gebruik van de remarketing functie "Custom Audiences" van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; "Facebook"). Doel van de toepassing is om bezoekers van de website gericht aan te spreken met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk van Facebook. Hiervoor werd de Facebook-remarketing tag op de website geïmplementeerd. Via deze tag wordt bij een bezoek aan de website een directe verbinding gemaakt met de Facebook servers. Hierdoor weet de Facebook server welke van onze pagina's u heeft bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook gebruikersaccount. Als u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u dan gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook advertenties te zien. Uw gegevens worden indien nodig aan de VS overgedragen. Facebook is conform de VS-EU-overeenkomst betreffende gegevensbescherming "Privacy Shield" gecertificeerd en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming. De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, is gebaseerd op art. 6 par. 1 sub f AVG vanwege ons zwaarwegend gerechtvaardigd belang om de websitebezoekers doelgericht met interessante reclame aan te spreken. U heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, altijd bezwaar te maken tegen deze op art. 6 par. 1 sub f AVG gebaseerde verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hier de remarketing functie "Custom Audiences" deactiveren. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en opties voor het beschermen van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

   

  Gebruik van Google Ads Conversion Tracking We maken op onze website gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, in dit kader, van Conversion Tracking (evaluatie van bezoekersacties). Google Conversion Tracking is een analyseservice van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het bij Google aangesloten bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een conversion tracking cookie op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Wanneer u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google zien dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke klant van Google Ads ontvangt een andere cookie. Dit betekent dat cookies op geen enkele manier kunnen worden gevolgd via de websites van klanten van Ads. De informatie die met behulp van de conversion cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversion statistieken te genereren. Hier zien we het totaal aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en werd doorgestuurd naar een pagina die is voorzien van een conversion tracking tag. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Uw gegevens worden indien nodig aan de VS overgedragen. Google is conform de VS-EU-overeenkomst betreffende gegevensbescherming "Privacy Shield" gecertificeerd en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming. De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, is gebaseerd op art. 6 par. 1 sub f AVG vanwege ons zwaarwegend gerechtvaardigd belang om de websitebezoekers doelgericht met interessante reclame aan te spreken. U heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, altijd bezwaar te maken tegen deze op art. 6 par. 1 sub f AVG gebaseerde verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt voor u gepersonaliseerde advertenties deactiveren in de advertentie-instellingen op Google. Instructies daarvoor zijn te vinden op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door externe providers voorkomen door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op te roepen via https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar vermelde aanvullende informatie over opt-out te implementeren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor conversion tracking. Meer informatie en de privacyverklaring van Google kunt u vinden op: https://www.google.de/policies/privacy/

   

  Gebruik van Microsoft Advertising

  We maken op onze website gebruik van Microsoft Advertising van Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS; "Microsoft"). De gegevensverwerking dient voor marketing- en reclamedoeleinden en heeft tot doel het meten van succes van de reclamemaatregelen (conversion tracking). We komen te weten hoeveel gebruikers in totaal op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversion tracking tag. Persoonlijke identificatie van deze gebruikers is daardoor echter niet mogelijk. Microsoft Advertising maakt gebruik van technologieën zoals cookies en tracking pixels, waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Wanneer u op een advertentie van Microsoft Advertising klikt, wordt er een conversion tracking cookie op uw computer geplaatst. Deze cookie heeft een beperkte geldigheid en wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Wanneer u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Microsoft zien dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Daarbij kan o.a. de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, identificatiegegeve. Uw gegevens worden indien nodig aan de VS overgedragen. Microsoft is conform de VS-EU-overeenkomst betreffende gegevensbescherming "Privacy Shield" gecertificeerd en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming. De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, is gebaseerd op art. 6 par. 1 sub f AVG vanwege ons zwaarwegend gerechtvaardigd belang om de websitebezoekers doelgericht met interessante reclame aan te spreken. U heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, altijd bezwaar te maken tegen deze op art. 6 par. 1 sub f AVG gebaseerde verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browsersoftware de desbetreffende technische instellingen te selecteren; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Als gevolg hiervan wordt u niet opgenomen in de statistieken voor conversion tracking. Meer informatie over gegevensbescherming en de cookies die door Microsoft Bing worden gebruikt, vindt u hier. Plug-ins Gebruik van de Google Tag Manager We maken op onze website gebruik van de Google Tag Manager van Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het bij Google aangesloten bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze applicatie beheert JavaScript tags en HTML tags die met name worden gebruikt om tracking- en analysetools te implementeren. Doel van de gegevensverwerking is om onze website op behoeften gebaseerd te ontwerpen en te optimaliseren. De Google Tag Manager slaat zelf geen cookies op, noch worden er persoonsgegevens door deze verwerkt. Er kunnen echter extra tags worden geactiveerd die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier.

   

  Gebruik van social plug-ins door middel van "Shariff" Wij gebruiken op onze website plug-ins van sociale netwerken.

  Om controle over uw gegevens te behouden, gebruiken we de "Shariff"-knoppen voor bescherming van gegevens. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden er geen links gemaakt naar de servers van de sociale netwerken en dus geen gegevens overgedragen. "Shariff" is ontwikkeld door specialisten van het computertijdschrift c't. Het zorgt voor meer privacy op internet en vervangt de gebruikelijke "Share" -knoppen op sociale netwerken. Meer informatie over het Shariff-project vindt u hier https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html. Als u op de knoppen klikt, verschijnt er een pop-upvenster waarin u met uw gegevens kunt inloggen bij de betreffende provider. Een directe verbinding met de sociale netwerken komt pas tot stand nadat u actief bent ingelogd. Door in te loggen geeft u toestemming voor de overdracht van uw gegevens aan de betreffende social media provider. Hierbij worden onder andere zowel uw IP-adres overgedragen als ook informatie over welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u tegelijkertijd met een of meer van uw sociale netwerkaccounts bent verbonden, wordt de verzamelde informatie ook toegewezen aan de desbetreffende profielen. U kunt deze toewijzing alleen voorkomen door uit te loggen bij uw social media-accounts voordat u onze website bezoekt en voordat u de knoppen activeert. De hieronder genoemde sociale netwerken zijn door middel van de "Shariff"-functie geïntegreerd. Meer informatie over de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van gegevens, evenals uw rechten hieromtrent en opties om uw privacy te beschermen, vindt u in de links die verwijzen naar de privacyverklaringen van de providers. Facebook van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS) https://www.facebook.com/policy.php Gebruik van Facebook Connect We maken op onze website gebruik van de single sign-on functie Facebook Connect van Facebook Ireland Ltd. (Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ireland; “Facebook”). Met deze functie kunnen websitebezoekers inloggen op de website met hun bestaande Facebook-account. Doel van de gegevensverwerking is om tijdens de registratie te verifiëren en om op interesses gebaseerde advertenties te personaliseren en te genereren. Om de functie op de website aan te bieden, wordt een verbinding tot stand gebracht met de Facebook-server. Hiervoor worden cookies gebruikt. De volgende informatie kan onder meer worden verzameld en naar Facebook worden overgedragen: IP-adres, browserinformatie, verwijzende URL (website van waaruit u onze website hebt bezocht), locatiegegevens. Dit geldt ongeacht of u geregistreerd of ingelogd bent op het sociale netwerk. Overdracht vindt ook plaats voor gebruikers die niet geregistreerd of niet ingelogd zijn. Als u tegelijkertijd met een of meer van uw sociale netwerkaccounts bent verbonden, kan de verzamelde informatie ook worden toegewezen aan de desbetreffende profielen. U kunt deze toewijzing voorkomen door uit te loggen bij uw social media-accounts voordat u onze website bezoekt en voordat u de knoppen activeert. Uw gegevens worden indien nodig aan de VS overgedragen. Facebook is conform de VS-EU-overeenkomst betreffende gegevensbescherming "Privacy Shield" gecertificeerd en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming. Bij gebruik van de single sign-on functie wordt het Facebook profiel van de websitebezoeker gekoppeld aan een klantenaccount voor deze website. Daarbij ontvangen we via Facebook persoonlijke gegevens van de gebruiker, zoals aangegeven in het inlogproces. Deze kunnen de volgende informatie bevatten: Naam, adres, openbare profielinformatie (bijv. naam, profielfoto, leeftijd, geslacht), e-mailadres, vriendenlijsten, "Vind ik leuk" -vermeldingen. De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, vindt plaats met uw toestemming op basis van art. 6 par. 1 sub a AVG. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden tot aan de intrekking.

   

  Gebruik van YouTube

  We maken op onze website gebruik van deze functie voor het integreren van YouTube-video's van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "YouTube"). YouTube is een bedrijf dat is aangesloten bij Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). De functie toont video's op de website die bij YouTube in een iFrame zijn opgeslagen. Daarbij wordt de optie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" ingeschakeld. Hierdoor slaat YouTube geen informatie op over bezoekers van de website. Alleen wanneer u een video bekijkt, wordt hierover informatie aan YouTube overgedragen en daar opgeslagen. Uw gegevens worden indien nodig aan de VS overgedragen. Google is conform de VS-EU-overeenkomst betreffende gegevensbescherming "Privacy Shield" gecertificeerd en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 sub f AVG vanwege het gerechtvaardigd belang onze website op behoeften gebaseerd en doelgericht vorm te geven. U heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, altijd bezwaar te maken tegen deze op art. 6 par. 1 sub f AVG gebaseerde verwerking van uw persoonsgegevens. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten in dit verband en opties voor het beschermen van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van YouTube op https://www.youtube.com/t/about/privacy. Rechten van betrokkenen en duur van de opslag Duur van de opslag Na de volledige uitvoering van de overeenkomst worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna wordt rekening gehouden met wettelijke, met name fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, en vervolgens na afloop van de periode gewist, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik. Rechten van de betrokkene Indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, heeft u de volgende rechten conform de artt. 15 tot 20 AVG: Recht van inzage, op rectificatie, op wissing van gegevens, op beperking van de verwerking, op overdraagbaarheid van gegevens. Bovendien heeft u conform art. 21 lid 1 AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van art. 6 par. 1 f AVG, evenals tegen de verwerking met het oog op direct marketing. U kunt desgewenst contact met ons opnemen. De contactgegevens vindt u in ons impressum. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit Conform art. 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is. Recht van bezwaar Indien de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang conform art. 6 par. 1 sub f AVG, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, met werking voor de toekomst. Na een bezwaarschrift wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende, legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Indien de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt met het oog op direct marketing, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Nadat u bezwaar heeft gemaakt, stoppen wij met het verwerken van de betreffende gegevens voor direct marketing. laatste versie: 23-10-2019